Schedule

Jiu Jitsu

Monday (Gi)
6:15PM – 7:30PM
Tuesday (No-Gi)
6:00PM – 7:30PM
Wednesday (Gi)*
6:15PM – 7:30PM
Thursday (No-Gi)
6:00PM – 7:30PM
Saturday
10AM – 11:30AM

Boxing**

Tuesday
7:00PM – 8:00PM
Thursday
7:00PM – 8:00PM
Friday
6:00PM – 7:00PM
Saturday
11:00AM – 12:00PM

Rise & Sweat

Monday
6:00AM – 7:15AM
10:00AM – 11:30AM
Tuesday
10:00AM – 11:30AM
Wednesday
6:00AM – 7:15AM
10:00AM – 11:30AM
Thursday
10:00AM – 11:30AM
Friday
6:00AM – 7:15AM
10:00AM – 11:30AM

All Striking

Friday(Sparring)*
7:00PM – Close
Saturday
9:30AM – 11:00AM
Sunday
10:00AM – 11:30AM

Advanced Kickboxing

Monday
8:00PM – 9:30PM
Wednesday
8:00PM – 9:30PM

Beginner Kickboxing

Monday
6:15PM – 7:30PM
Wednesday
6:15PM – 7:30PM

Youth Kickboxing (13-18)

Tuesday
6:00PM – 7:00PM
Thursday
6:00PM – 7:00PM
Friday
6:00PM – 7:00PM

Muay Thai

Tuesday
8:00PM – 9:30PM
Thursday
8:00PM – 9:30PM

Little Strikers

Ages 6-10

Tuesday
5:00PM – 5:45PM
Thursday
5:00PM – 5:45PM

Ages 11-13

Wednesday
5:00PM – 5:45PM
Friday
5:00PM – 5:45PM